Vika borettslag

Sted: Vika Borettslag, Oslo
Tiltakshaver: Vika Borettslag - USBL
Ferdigstillelse: 2003

Kvartalfornyelse:
Bestående av kvartalet Løkkeveien 11 og 13, Huitfeldtsgate 14,16 og 16b.
Beboerne i kvartalet benyttet seg av forkjøpsretten når Oslo kommune la kvartalet ut for salg i 1999.
Med økonomisk tilskudd og stor entusiasme fra Oslo Kommune, eiendom og byfornyelsesetaten ble tiltaket etter nøye prosjektering og planlegging igangsatt i 2001.
Tiltaket besto av betydelig sopp og råtesanering samt en total oppgradering av tekniske anlegg og utstyr.
Nytt avløpsanlegg i alle gårdene og nye/restaurete våtrom og kjøkken.  Oppussing og brannoppgradering av alle trapperom og fellesarealene.
Soppsanering i kjeller  med påfølgende innstøpt fuktsperre i alle kjellergulv. Nytt bodanlegg i kjeller.
Nybygg av 8 stk loftsleiligheter.