Vardeåsen

Sted: Vardeåsen, Skedsmokorset
Tiltakshaver: Block Watne
Status:

Eiendommen er regulert til boligformål, antall tillatte boenheter er 185.

Eiendommen ligger innerst i Lurudveien, i Vardeåsen. Beliggende i vestvendt, skrånende terreng, har tomten særdeles gode solforhold og utsikt. Nærheten til skole, barnehage og marka gjør Vardeåsen særdeles attraktiv for barnefamilier