Skar leir

Sted: Maridalen i Oslo
Tiltakshaver: Oslo Kommune
Ferdigstillelse: Skisseprosjekt funksjonsanalyse

Oppdragsgiver ber om en bredere funksjonsanalyse, slik at det utvikles en helhetsoppfatning om hvordan Skar Leir skal utvikles. Som utgangspunkt for en slik funksjonsanalyse bør det defineres noen hovedmål for utvikling av området.

Skar Leir kan bli en viktig ressurs for en stor del av Oslos befolkning  Slik som oppgaven er definert, vil den bli en svært viktig ressurs for barns oppvekstmiljø. Kanskje gjelder dette ikke bare barnehagebarn, men også skolebarn i forskjellige alder. Skar Leir kan bli et utgangspunkt og ”en base” for utforsking og opplevelse av natur og miljø, og til undervisning i biologi  og økologi. Hvis Skar Leir forutsettes å få en betjening som bor på stedet kan den kanskje også egne seg for ”overnattingsbarnehage”, spesielt beregnet for de foreldrene som arbeider turnus.

Det har vært skrevet mye om Oslo-folks, og spesielt sentrumsbefolkningens sviktende bruk av marka. For mange bybarn er det lang vei å komme til marka.  En ganske stor del av befolkningen kommer dessuten fra kulturer som ikke har noen tradisjon for bruk av skog og mark.  Skar Leir kan derfor bli et viktig middel til å få befolkningen til å bruke Marka på en aktiv måte og også et redskap i integreringspolitikken.

I et slikt konsept vil også natur og friluftsinteressene komme sterkt inn. Skar er i dag et populært sted for utfartstrafikken i helgene, både sommer og vinter. Hvis deler av leiren kunne vært åpne på helgene, ville det muliggjøre mange spennende tilbud: helge-skiskole,  servering, overnatting, utgangspunkt for markaturer med telt og kano, svømmekurs i Øyungen, etc. Ved å legge til rette for aktiviteter i Skar Leir 7 dager i uken året rundt, ville man få en god samfunnsmessig nytteeffekt, med særlig gevinst for
-helse
-naturopplevelse
-naturforståelse, økologi og miljø
-sosial relasjonsbygging og integrering
-opplevelse og glede.