Larvik – Torget magasin

Sted: Torget 3 , Larvik sentrum
Tiltakshaver:
 Whal Eiendom AS

Tiltakshaver ønsket en oppgradering av eiendommen og samtidig gjøre eiendommen mer attraktiv for potensielle leietagere.
Leietagere som tiltakshaver ønsker er detaljhandel.
Eksisterende bygning er organisert som butikker i 1.etg og kontorer i 2-4 etasje.
Tiltaket består av å aktivisere alle plan, inklusive kjellerplan som attraktive leiearealer.
Tiltaket består av å fjerne eksisterende fasadekledning og erstatte denne med en glassfasade. Glassfasaden inkluderer den delen av kjelleretasjen som er over terreng mot torget.