Hasleveien barnehage

Tiltakshaver: Omsorgsbygg Oslo KF
Formål: Innpassing av barnehage i gamle Hasle Brug fra 1895
Areal: ca 2700 m2 og 1800m2 nybygg

Skisseprosjekt 2007

Intensjon: skape identitet og trygghet for barn i en stor barnehage med opp til
300 barn. Utnytte eksisterende bebyggelse, og skape et stort felles oppholdsrom for innendørs fysisk utfoldelse i by.