Garderveien

Sted: Garderveien, Fet kommune
Tiltakshaver: Block Watne
Status:

Hensikten med planen er å tilrettelegge for bygging av inntil 38 leiligheter i ulike størrelser, med en attraktiv og sentrumsnær beliggenhet til jernbanestasjon, og øvrige tilbud i Fetsund. Valg av punkthus fremfor sammenhengende bebyggelse gir positiv variasjon og sikrer gode sol og utsiktsmuligheter, også for eksisterende bebyggelse i området.

Som en del av planen reguleres også fortau langs Garderveien mot tilgrensende reguleringsplan i syd.