Flytting av regjeringskvartalet

REGJERINGSKVARTALET BØR FLYTTES

Dagens Regjeringskvartal er for lite. Økte sikkerhets-krav medfører at viktige deler av sentrum blir stengt. Man er i ferd med å male seg inn i et hjørne.

Hvis det hadde vært mulig å flytte regjeringskvartalet til en større og mer funksjonell tomt, ville dagens regjeringslokaler kunne overtas av andre med mindre sikkerhetsbehov. Den bevaringsverdige høyblokka vil kunne la seg rehabilitere. Regjeringskvartalets gater og parker kunne igjen bli en del av en åpen og inkluderende by.

Flytting av viktige funksjoner i Oslo har vært gjort flere ganger, og med stor suksess: Kristian Kvart flyttet hele byen fra Gamlebyen til Festningen. Arkitekt Linstow la Slottet langt ute på landet i vest, en handling som med-førte bygging av byen langs Karl Johans gate og by-utviklingen av Oslo Vest.

Bjørvikautbyggingen bringer Oslo tilbake til Gamlebyen. Men vår nye paradegate, Dronning Eufemias gate, mangler et tyngdepunkt, en verdig markering i øst.  Bispegata, som danner fortsettelsen av Dronning Eufemias gate, ender opp i et sporområde som brer seg ut som et stort ingenmannsland.

Hvis dette sporområdet kunne omdisponeres, ville ca 140 dekar kunne benyttes til byutvikling. Til sammen-likning dekker dagens regjeringskvartal inkludert Grubbegata og Akersgata og interne plasser ca 35 dekar. I stedet for sporområde og vaskehall for tog, kunne det her bygges et moderne regjeringskvartal, med plass til alle departementene. Ved å starte med blanke ark vil man få en funksjonell planløsning, med vekt på sikkerhet, miljø og en god trafikkløsning. Tomten er så stor at det kan avsettes rikelig med plass til fremtidig ekspansjon.

Man kan se for seg en vandring gjennom det fremtidige Oslo, med start fra Slottet, forbi Stortinget og til Operaen, langs Barcoden og Grønlia, forbi Middel-alderparken og Ladegården til det nye Regjerings-kvartalet like ved St Halvards katedral. Her avsluttes vandringen på Regjeringsplassen, omgitt av en by-messig bebyggelse, med det nye Regjeringskvartalet midt imot.

Plasseringen av det nye Regjeringskvartalet i Gamlebyen vil være en symboltung handling som knytter det nye og det gamle Oslo sammen, og skaper en større hovedstad.

Arkitekt Eric Figari
Arkitekt Terje Solberg
Arkitekt Anne-Synnøve Kalhovd Thorenfeldt
Arkitekt Truls Thorenfeldt
Arkitekt Hanne Tosterud