Søndre Grünerløkka

Tiltakshaver: OBOS/ Oslo Byfornyelse
Reguleringsplan, bebyggelsesplaner og bygging:
 1977 – 1987
Formål:
 150 butikker og verksted,  700 leil. Ca. halvparten rehabilitert, ca. halvparten nybygd. Ca. 60 000 m2

Intensjon: Redde søndre Grünerløkka fra forslumming og fornye hele bydelen uten å ødelegge dens sjel.