Sando Båthotell

Sted: Drammen

Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for en utnytting av eksisterende grustak til fremtidsrettet sjøorientert næringsvirksomhet: (båthotel og service på fritidsbåter) og å gjøre strandsonen mer tilgjengelig for almenheten, samtidig som det planlegges et flytende småbåtanlegg med plass til ca 130 plasser.