Kruttverket B15

Sted: Kruttverket, Nittedal
Tiltakshaver: Block Watne
Ferdigstillelse: 2015

Femten rekkehus utarbeidet for Block Watne. Det er lagt vekt på gode ute- og oppholdsareal. Bratt terreng fremmer utsiktsforholdene til hvert rekkehus