Kruttverket B11

Sted: Kruttverket, Nittedal
Tiltakshaver: Block Watne
Ferdigstillelse: 2017

Reguleringsplan til behandling i Nittedal Kommune. Femten rekkehus utarbeidet for Block Watne. Det er lagt vekt på gode ute- og oppholdsareal. Bratt terreng fremmer utsiktsforholdene til hvert rekkehus.