Torp IT

Sted: Torp, Østre kullerød, Sandefjord
Tiltakshaver: Torp IT as

Fullføring av Torp IT anlegg på Kullerød.
Det bygges et hovedbygg (fløy 3). Her plasseres hovedinngang, vestibyle, felles kantine, og de største møterommene. Som en sluttstein i anlegget bygges et kombinasjonsbygg med kontorer, lager og parkering.