Stokke senter

Sted: Stokke sentrum øst, Stokke
Tiltakshaver: Wahl Eiendom AS
Entreprenør: Veidekke Tønsberg AS
Ferdigstillelse: 2008

Prosjektet ligger ved eksisterende Allessenter i sentrum av Stokke.

Det består av et nybygg i fire etasjer samt parkeringskjeller. Første etasje inneholder butikksenter på ca. 2800m2 som knyttes sammen med det eksisterende ”Allessenter”.
2.- 4. etasje inneholder til sammen 42 leiligheter i varierende størrelser. Uteareal for leilighetene er på gårdsplass i 2.etg over butikkarealet og på private balkonger og takterrasser. Alle balkongene og terrassene er vestvendte. Sportsboder for leilighetene plasseres på 2. etasje gårdsplass som støyskjerm for leilighetene mot jernbanen.

Materialbruk på fasadene er en veksling mellom trekledning, murstein og beslåtte partier. Butikketasjen vil få en åpen karakter med bruk av store glassfelt. Boligetasjene vil få en mer ”privat karakter”.