Sigurdsgate, Larvik

Sted: Larvik, Vestfold
Tiltakshaver: Div eiere SigurdsgateProsjektet er en glassoverdekning over Sigurdsgate i Larvik sentrum. Det vil få et areal på ca 800m2 og kobles til bygningene mellom 2. og 3. etasje.
Formålet med tiltaket er å skape et spennende rom som knytter Sigurdsgate sammen til et stort handelsområde. Overdekningen er hovedsaklig av glass, noe som gir en ”lett”, transparent framtoning.