Siemens New HQ

Sted: Østre Aker vei 90, Oslo
Tiltakshaver: Østre Aker vei 90 AS
Oppdragsgiver:
 AF Gruppen
Status:
 Ferdigattest mottatt høsten 2014

AF Gruppen v/AF Bygg Oslo har vunnet en totalentreprisekonkurranse om prosjektet og har fått i oppgave å gjennomføre byggeprosjektet som totalentreprenør.Entreprisekonkurransen omfattet både prosjektøkonomi og konsept, slik at når bygge-oppgaven gikk til AF Bygg Oslo, var det ut fra en helhetsvurdering av økonomi og prosjektkvaliteter. Thorenfeldt arkitekter AS er som deltaker i totalentreprisekonkurransen, engasjert av AF Bygg Oslo som prosjekterende arkitekt og ansvarlig søker.

Tiltaket er et nytt kontorbygg inndelt i 2 lameller med mellombygg. Mellombygget er utført som glassbygg med heis og trapp og glassatrium. Utformingen er en konsekvens av målsettingen om et energiriktig bygg og nødvendig demping av trafikkstøyen fra Østre Aker Vei.