Proteinfabrikken

Sted: Borgeskogen, Stokke
Tiltakshaver: Proteinfabrikken AS
Ferdigstillelse: 2008

Byggherren ønsket et industribygg med tilhørende administrasjonsavdeling. Bygget er både fabrikk og hovedkvarter, en dualitet som gjenspeiles i byggets arkitektoniske fremtoning.
Bygningen oppføres i en etasje, med unntak av administrasjonsdelen som er i to etasjer.