Grønland Basar

Sted: Grønland, Oslo
Tiltakshaver: Olav Thon
Ferdigstillelse: 2006

Grønland Basar er et prosjekt som omfatter nybygg og tilpasning til eksisterende bygg i kvartalet Grønlandsleiret, Tøyenbekken, Nordbygata og Tøyengata.

1. og 2. etasje er basarhall, med basargate som binder sammen nybygg og rehabiliterte trehus fra 1800-tallet. Det er innganger fra alle gatene, og mulighet for gjennomgang i hele den gamle bebyggelsen langs Tøyengata.
3.-6.etasje er leiligheter, til sammen 74 stk, med stor felles takterrasse på 3.etg nivå og på 7.etg nivå.
Næringsdelen er ca 7200m2, boligdelen ca 5300m2.
Parkering er lagt til kjeller.