Bavaria Gardermoen – tilbygg

Sted: Sør Gardermoen 190/17
Tiltakshaver:
 Bavaria Eiendom Gardermoen As
Status: Igangsetting ferdig bygg

Bavaria Gardermoen har for små lokaler i forhold til virksomhet. Tidligere er det gitt tillatelse til utvidelse av verkstedlokaler mot vest. (ref vedtak 09.06.09) Behovet for utvidelsen gjelder først og fremst utstillingslokaler. Den tidligere godkjente utvidelsen vil derfor ikke dekke behovet, og er derfor ikke lenger ønskelig. Det er derfor foreslått en utvidelse av verkstedet i vest og tilbygget syd (bil utstilling, kantine, kontor i 1.etasje og teknisk rom/lager i 2.etasje).