Lille Engelsholmen

Sted: Blindleia, Kristiansand
Tiltakshaver: Erik Henriksen
Ferdigstillelse: 1999Nybygd hytteanlegg på Lille Engelsholmen i Blindleia fra 1999. Tre bygninger utgjør sammen med brygge, terrasse og svaberg en helhet. Hovedhytta og uthuset er sammenkoblet av et mellombygg av glass som tillater svaberget til å komme inn i stua og blir en del av peismiljøet.
Det er bevisst skapt et småskalaprosjekt som ikke virker dominerende i forhold til den idylliske skjærgårdsnaturen.