Gjeilegutu

Sted: Geilo
Tiltak: 
Nybygg av fritidsboliger
Status: 
Pågår 

Detaljregulering for Geilo Hotell er en detaljering av deler av reguleringsplanen for Geilo sentrum.

Område TB1a:
Eksisterende Geilo Hotell beholdes, men kan påbygges eller ombygges. Eksisterende hotell har 72 hotellrom. Krav til parkering er 72 p-plasser.

Område TB1b:
Nybygg leiligheter med 26 leiligheter og krav til parkering er 30 p-plasser.
Området forutsettes utført som to sammenkoblede hus i 3 etasjer + innredet loft og delvis innredet underetasje.

Område TBG1-3:
Nybygg leiligheter med 66 leiligheter og krav til parkering er 78 p-plasser.
Området 1, 2 og 3 forutsettes utført som to og to sammenkoblede hus i 3 etasjer + innredet loft. Parkering skjer i felles anlegg under bebyggelsen og delvis under terreng mellom bygningene.

Område TBG4:
Fremtidig utvikling av Geilo Hotell.
Representerer fremtidig utvidelse av Geilo Hotell. De to nederste planene forutsettes utnyttet til felles garasjeanlegg, øvrige 3 etasjer utnyttes til hotellrom/fritidsboliger.
Det forutsettes at nederste garasjeplan også skal dekke parkeringsbehovet for område TB1b.