Park Hotell kurs og konferansesenter

Sted: Sandefjord, Vestfold
Tiltakshaver: Aksjeselskapet Kosmos v/ Park Hotel AS
Ferdigstillelse: 1985-86

Byggets plassering mellom Arnebergs Park Hotell fra 1959 og Eliassen og Lambertz-Nilssens rådhus fra 1975 gir utgangspunkt for utformingen. Kubiske masser i tegl, med mellombygg og vindusomramminger i granitt, reflekterer elementer i nabobyggene. Kurs- og konferansesenteret inneholder plenumssal for 400 personer, en rekke kurs- og konferanserom, kino med 155 plasser, cafe, bar og diskotek og garasje for 100 biler i kjeller.
Via mellombygg og broforbindelser er kurs- og konferansesenteret knyttet sammen med Park Hotell og rådhusets kulturavdeling , Hjertnes. De tre bygningskompleksene kan dermed virke sammen som en funksjonell enhet. I tillegg til forbindelsen til Park Hotell og til Hjertnes, har bygget sin egen hovedinngang vendt mot Badeparken og byens sentrum.