Park Hotel utvidelse

Sted: Sandefjord, Vestfold
Tiltakshaver: Park Hotel ANS
Byggeår: 2013

Nytt bygg – utvidelse av Park Hotel

Prosjektomfang: Ny romfløy ved Badeparken med ca 120 rom

Park Hotel består av et kompleks av bygninger. Høyblokken og restaurantbygningen er Arkitekt Arnebergs verk fra 1959. Badet og nyfløyen er senere tilføyelser. Nyfløyen er bygd i flere byggetrinn. I 1986 kom Kurs-og Konferansesenteret med teatersal, kino og underjordisk parkeringsanlegg tegnet av Thorenfeldt Arkitekter. En gangbro knytter Kurs-og Konferansesenteret sammen med Rådhuset/Hjertnes både for felles kinodrift og for sambruk ved større kongresser og arrangementer.

Det har altså hele tiden skjedd en utbygging av hotelkomplekset. Det er vel slik at det hotellet som ikke utvikler seg, lett faller utenfor og taper i konkurransen. Park Hotels eiere har derfor som mål å videreutvikle hotellet, slik at det fortsatt vil være et av de beste kurs og konferanse-hotellene i Norge. Når det gjelder konferanserom, bankettsaler og restauranter, så har hotellet allerede et godt tilbud. Det er flere rom som trengs, for å kunne ta imot større arrangementer.

Det nye bygget hadde offisiell åpning 30. april 2013.