Norlandia Gardermoen Hotell

Sted: Gardermoen
Tiltakshaver: Norlandia
Ferdigstillelse: 2007

Et eksisterende bed & breakfast hotell hadde begrenset restaurant og konferanse kapasitet og ønsket en større kapasitet.
Prosjektet er et påbygg i to fløyer, lokalisert framfor det eksisterende hotellet med ca 1000m2 bestående av ny restaurant, lobby, konferansefløy, kontorer og møtetromsfløy.
Det ferdigstilte tiltaket fremstår med en bedre kapasitet mot markedet for kurs og konferanse.