Best Western Oslo Airport Hotell

Sted: Sør Gardermoen
Tiltakshaver:
 Opprinnelig Norlandia Airport Hotel.
Ferdigstillelse: 2007

Hotell og senere tilbygg med ny kurs -og konferansefløy.