Vika borettslag

Sted: Vika Borettslag, Oslo
Tiltakshaver: Vika Borettslag – USBL
Ferdigstillelse: 2003Kvartalfornyelse:
Bestående av kvartalet Løkkeveien 11 og 13, Huitfeldtsgate 14,16 og 16b.
Beboerne i kvartalet benyttet seg av forkjøpsretten når Oslo kommune la kvartalet ut for salg i 1999.
Med økonomisk tilskudd og stor entusiasme fra Oslo Kommune, eiendom og byfornyelsesetaten ble tiltaket etter nA?ye prosjektering og planlegging igangsatt i 2001.
Tiltaket besto av betydelig sopp og råtesanering samt en total oppgradering av tekniske anlegg og utstyr.
Nytt avløpsanlegg i alle gårdene og nye/restaurete våtrom og kjøkken. Oppussing og brannoppgradering av alle trapperom og fellesarealene.
Soppsanering i kjeller med påfølgende innstøpt fuktsperre i alle kjellergulv. Nytt bodanlegg i kjeller.
Nybygg av 8 stk loftsleiligheter.