St. Halvarsgt 2

Sted: St. Halvars gate 2, Oslo
Tiltakshaver: USBL
Status:

Rehabilitering – ombygging av eksisterende leiligheter- 1998

Ombygge/restaurere eksisterende leiligheter. Rehabilitering av alle fasader, trapperom og kjellerarealer.

Eiendommen var preget av lite vedlikehold- ombygge og fornye eiendommen uten å ødelegge dens sjel.