St. Halvarsgt 1c

Sted: St. Halvars gate 1C, Oslo
Tiltakshaver: USBL
Status:

Rehabilitering – ombygging av eksisterende leiligheter- 1996

Ombygge/restaurere eksisterende leiligheter. Rehabilitering av alle fasader, trapperom og kjellerarealer

Eiendommen var preget av lite vedlikehold- ombygge og fornye eiendommen uten å ødelegge dens sjel.