Solveien 109e

Sted: Solveien 109E, Nordstrand
Tiltak: Ombygging/påbygging
Status:

Den eksisterende enebolig var et typisk ferdighus fra 1970 årene og tiltakshaver ønsket en ombygging/påbygging av den eksisterende huskroppen. Intensjonen med ombyggingen var å beholde så mye som mulig av det eksisterende huset, men likevel skape et nytt og moderne uttrykk.