Skøyenåsen

Sted: Skøyenkroken 8 og Skøyenåsveien 9, Oslo
Tiltakshaver: Byggholt AS
Ferdigstillelse: 2011

Vi skaper en bebyggelse som danner en myk overgang fra blokkbebyggelse ved Skøyenåsveien til småhusbebyggelsen vest for eiendommen. Bebyggelsen er trappet nedover i terrenget, slik at husene er 5 etasjer ved Skøyenåsveien og 3 etasjer mot småhusbebyggelsen. Det bygges to slike nedtrappede bygg, med et mellomliggende grøntareal. Fordi bebyggelsen langs Skøyenkroken følger veiens bue, vil dette grøntarealet åpne seg mot vest og utsikten. Boliginngangene er plassert omkring dette felles tunet og er knyttet sammen med en felles gangvei. Bilparkering skjer under bebyggelsen med adkomst fra Skøyenkroken.
Det er lagt vekt på å skape gode boliger, og store leiligheter. Alle leiligheter har vinduer i minst to retninger og det er lagt vekt på rommelige balkonger og terrasser. Bebyggelsen er kledd med murstein, som gir prosjektet en solid karakter, og oppdelt i “småbygninger” med mellomliggende trapperom og balkonger slik at helhetsvirkningen blir variert.