Paulus plass 2

Sted: Paulus’ plass 2, Oslo
Tiltak: Rehabilitering
Beskrivelse: Tilbakeføring av fredet bygård på Grunerløkka
Ferdigstillelse: Høsten 2010

Denne gården ble byggemeldt i 1895 på en tomt kalt Thorvald Meyers gate 33D for A. og E. Larsen ved den danskfødte arkitekt Konopka. Konopka tegnet nr. 1, 2 og 3 til Paulus plass, alle for A. og E. Larsen, på samme tid. Disse gårdene omkranser plassens sydlige korsarm. Nr. 2 danner midtpartiet i det symmetriske anlegget disse tre bygningene sammen utgjør.

Gården er bygget i pusset tegl over fire fulle etasjer, med symmetrisk komponert fasade mot plassen. Første etasjes fasade er kvaderpusset, og annen og tredje etasje har vinduer knyttet sammen i vertikale akser. Disse vinduene har enkelt utformede brystningsfelter. Fjerde etasje er meget nøkternt utført. Stiluttrykket er en moderat nyrenessanse.