Kittel Nielsensvei 97

Sted: Nordstrand, Oslo
Tiltakshaver: Seniorbo Byggholt AS
Ferdigstillelse: 2006

Prosjektet består av 10 stk seniorboliger for Seniorbo AS, organisert i to huskropper med 5 boliger i hver.
Fremre hus mot veien har underjordisk parkeringsanlegg for 12 biler og har heisforbindelse til boligene.

Tiltakshaver la betydelige ressurser til utomhusanlegg og gangveier. Husene fremstår med sekkeskurt tegl, fingerskA?tt trepanel og zinkbeslA?tt tak.