Holmenkollen terrasse

Sted: Holmenkollen, Oslo
Tiltakshaver: Eiendomsplan Prosjekt AS
Ferdigstillelse: 1996

Prosjektet består av 54 leiligheter fordelt på 7 hus.
Husene er terrasert i forhold til hverandre ved at hus 1, 3, 5 og 7 ligger på ovenpå garasjeanlegget, og hus 2, 4 og 6 ligger fremfor garasjeanlegget. Garasjeanleggest tak er beplantet og dimensjonert for den kjørbare gangveien mellom øvre og fremre husrekke.