Om oss

Thorenfeldt Arkitekter ble etablert 1964 av sivilarkitekt Truls Thorenfeldt og landskapsarkitekt Ragnhild Thorenfeldt.

Kontoret er i dag organisert som AS, med for tiden 2 arkitekter med over 20 års erfaring hos Thorenfeldt arkitekter.

Vårt firma har lang erfaring i planlegging og gjennomføring av restaurering, rehabilitering og ombygging av verneverdig bebyggelse. Thorenfeldt startet allerede i 1976 med rehabiliteringsvurdering og tilstandsbeskrivelse av kvartalene på Grünerløkka (Saneringssjefen Oslo kommune) Vi deltok i arbeidet med å utvikle “30-års standarden” senere kalt Oslo kommunes utbedringsstandard for eldre boligeiendommer. Dette utredningsarbeidet ble fulgt opp med prøveprosjektet Markveien 56C og senere utvidet til å omfatte fornyelsen av hele Søndre Grünerløkka. Dette prosjektet omfattet rehabilitering av eksisterende bebyggelse og prosjektering av ny bebyggelse, i alt 700 leiligheter og 150 næringsvirksomheter. For dette arbeidet ble vårt kontor tildelt Oslo kommunes kunstnerpris i 1987.

Vårt kontor har i tillegg hatt en rekke nybygg, både boliger, hotell, kontorer, flyterminal (Torp), næring, fritidsboliger, barnehager og skole, samt reguleringsplaner og utredninger.