Bjerregaards gate 26

Sted: Bjerregaards gate 26, Oslo
Tiltakshaver: Sameiet Bjerregaards Gate 26
Status: Ferdigstilt høsten 2014

Bygging av avfalls- og sykkelskur med terrasse på taket og nytt gjerde/skjerm mellom Bjerregaardsgt 26 og 28A. Oppgradering av gårdsplass med beplantning og hellebelegning.