Abildsøveien 37

Sted: Abildsøveien 37.
Tiltak: Nybygg enebolig
Status: Rammetillatelse foreligger

Eksisterende enebolig på eiendommen krever så store byggtekniske forbedringer at eier bestemte seg for å rive eksiterende bolig og søke om rammetillatelse for nybygging av enebolig. De ønsker en bolig som er bedre universelt utformet og har et bedre energiregnskap enn den eksisterende eneboligen.

Tiltakshaver ønsket seg en moderne bolig som har kvaliteter i seg som gjør at den kan være privat bolig for familien over flere årstier.