Hjem

Thorenfeldt Arkitekter har som målsetting å skape arkitektur med kvalitet. Komplekse byggeoppgaver som omfatter bolig- og næringsvirksomhet innpasset i nye og eksisterende bygninger oppfatter vi som spesielt interessante utfordringer. Vi søker etter mest mulig profesjonalitet i vårt arbeid som arkitekter, og særlig i arbeidet med avveiing mellom økonomi, arkitektonisk uttrykk og funksjonalitet.